Category: Windows 11 -päivitys

Kuinka Korjata Virranvaihtoehtoja Lukitusnäytössä Windows 10

Jatkuvien muuttujien erot testattiin kahden otoksen t-testillä tai Mann-Whitneyn U-testillä. Spearmanin järjestyskorrelaatiota käytettiin diabeteksen keston ja indeksien välisten yhteyksien tarkasteluun. Analyysit suoritettiin SAS-ohjelmiston GLM -proseduurilla. Tilastollisesti merkitsevänä pidettiin p-arvoa alle 0,05. Diabetes on monimuotoinen krooninen…